The Eritrean St.mary tewhado orthodox church Oslo Norway More info.call +4746276789 or mail to info@orthodox1.com Church is open every sunday 06:00am-14:00pm

www.orthodox1.com


Kirkensforening og tradisjoner.
Den koptiske Eritreisk menighet i Oslo, er Den  første koptiske ortodokse menighet kirke i Oslo. Menigheten ble dannet den 01/01.1985 og siden 1985 hadde mennigheten fått frihet til å organisere seg sitt virksomhet gjennom flere ortodokse troende mennesker som bosatte seg i Norge. I en lang periode har den hellige koptiske menighet drivet sitt gudstjeneste i lokale en leilighet i en bygård.  Menigheten er fortsatt i en vekstfase, og har per i dag allerede godt over tusen medlemmer. Den Eritreisk kirkeforening skal bidra til å gjøre den ortodokse kirke mer tradisjoner og tilgjengelig for alle ortodoks troende Eritriere og alle andre interesserte. Foreningen vil fungere som kontaktpunkt for den  Eritreisk ortodoks troende i Olso. Les mer her kirkens lov, regler og vedtatt. Dette side er beskyttet med passord du må være medlem for å lese kirken's vedtekter.

Kjærlighetens felleskap.
Menigheten skal være et felleskap for de troende som i enstemmighet samles rundt sin himmelske Herre, Jesus Kristus. De troende strever etter å leve i hellighet, ikke i henhold til den brutale verdens lover, men i henhold til Guds bud - ved å forbli i gjensidig kjærlighet. Et nytt bud gir jeg dere: dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle se at dere er mine disipler. Kjærligheten må forbinde oss ikke bare med nålevende mennesker, men også med våre hensovnede slektinger, med alle hellige og rettferdige, hvis liv og erfaring er til eksempel for oss.

Overlevering av den hellige Tradisjon:
Menigheten skal være et sted hvor overlevering av kirkens hellige Tradisjon og erfaringen fra våre ortodokse forfedre og hele den ortodokse kristenheten bevares som i et skattkammer. Av dette skattkammeret skal det gavmildt gis videre - fra et menneske til et annet, fra en generasjon til den neste.
Vi er bare rike når vi deler med andre. Hvis vi nå øser fra det utømmelige skattkammeret til den Eritreiske ortodoksien og deler dens goder med andre, så gjør det oss ikke fattigere, men tvert imot, dette tjener til å bevare og bygge vår felles arv og trosamfunn.

Barn er kjærligheten til den ortodokse kirke.
Vi har i dag begynte med endel barnprogramer i det kirkeliv, menighetens virksomhet. Barn er våre neste generasjon etterfølge og arve i vårt trosamfunn. Barn klarer tar med seg ganske mye og lærer ført. Hver Søndag så har vi barn program i vårt menighet om kirkeliv og kristendom. Vi kommer til å utvide virksomheten når det gjelder barn og jobbe med det videre i fremtid. Du kan gjerne besøk oss mellom kl 11-14.på søndager, eller kontakt oss her for mer informasjon.

Hvorfor bør du bli medlem?
For menigheten er det viktig at du er skrevet inn som medlem. Dette er fordi alle trossamfunn i Norge får stats og kommunalstøtte til sitt virksomhet avhenging av medlemstallet. Den Eritreiske ortodokse kirkes virksomhet i Oslo får også støtte gjennom offentlig kommunalstøtte akkurat på like linje med andre trossamfunn og frivillige gaver fra de troende og medlemer.
For å drive vårt virksomhet, trenger vi dessverre også støttet fra deg. Per i dag klarer vi ikke drive menigheten med bare offentlig støtte, vi ber alle våre medlemer forståelig for dette. Alle medlemmer i den Eritreiske menighet får 1 ganger i året tilsendt medlemskontingen. Ønsker du kanskje å være medlem i menigheten ? melde deg på her

Kontaktperson for foreningen kan også treffes
Leder: Dawit Haile
Kirkens adr: Stålfjæra 20 Oslo Norge
Tlf:(+47) 46276789
Kirkens Bankkonto:16078503770
Hjelpe menigheten, kirken trenger din støtte, melde deg på som medlem her