Print
ሓበሬታ
                                
 
                          ሓ በ ሬ ታ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ ኣምላክ ኣሜን።
  ክቡራት ምእመናን ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣብ ሰሙነ ሕማማት ብ paltalk ኣብ ገዛና ወይ ኣብዘለናዮ ኮይና ክንከታትሎ ከም እንኽእል ተዳልዩልና ኣሎ። ኩላትን ኣብ ቤተክርስትያን ከምዘለና ኾይና በቲ ዝውሃበና ሓበሬታ እናተመራሕና መጽሓፍ ቅዱስ፡ መዝሙርዳዊት ኣዳሊና ዝውሃበና ንባብ ፡ ስግደት ከምእንከታተል ተዳልዩ ኣሎ። ንከታተለሉ ERITREAN ORTHODOX TEWAHDO CHURCH እዩ፡ ካብ ቤተክርስትያን ቅድስት ማርያም ኦስሎ ብቐጥታ ዝሓልፍ ምደብ ኣሎ ፡ ንዘይፈልጡ ክንሕብር ወይ ኣፍልጦ ዘይብሎም ዓበይቲ ክንተሓባበር ናይኩላትና ሓላፍነት እዩ።
                     
              እግዚኣብሔር ምሕረቱ የውርደልና!! 
 
           ቤተክርስቲያን ቅድስትማርያም ኦስሎ ኖርወይ


Posted by on | Viewed 429 | | Printout