The Eritrean St.mary tewhado orthodox church Oslo Norway More info.call +4746276789 or mail to info@orthodox1.com Church is open every sunday 06:00am-14:00pm

www.orthodox1.com

     
2ይ ሰሙን ዓብዪ ጾም ( ቅድስት )
                                       
 

 ቅድስት:- " ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ቅዱሳን ኩኑ" ከምዝብለና ወላውን ቅዱሳን እንተዘይኮና ብቕዱስ መንፈስ ዝተሓጸርና ስለዝኾና ብመገዲ ቅድስና ክንመላለስ ንጋደል! ብፍላይ እዚ ቤተክርስትያን ዝፈላሊ ዘሎ ግብሪ እከይ ወጊድ ኢልና ቤተክርስትያንና ኣይንሕደግ፡ ንዘይእዘዝ ክትእዘዝ ድንቁርና እዩ! ካብ ቤት መቕደስ ዓሊኻ ቅድስና የሎን! ኣብ ሃይማኖት ክርስትና ትዕግስቲ ወሳኒ እዩ  እሞ ንኹሉ ብትዕግስቲ ክንሓልፎ ትዕግስቲ ይሃበና! እግዚኣብሔር ከኣ ንኹሉ ብግዚኡ ዝፍጽም እምበር ናትና ደገፍ  ምኽሪ ወይ ርእይቶ ዘድልዮ ኣይኮነን! እንተ ክኢልና እቲ ንሱ ዝጽበዮ ሓቢርና ብጸሎት ንለምኖ!!        
   ዓይነልቦናና ይኽፈተልና! ጾምና ብሰላም የፈጽመና!!
 

ግነዩ ለእግዚኣብሔር ወጸውዑ ስሞ ወንግርዎሙ ለአሕዛብ: ምግባሮ ሀቡ ስብሐተ
ለስሙ: አክብሩ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ ዝግቡ ለክሙ መዝገበ ዘበሰማያት ኀበ ፃፄ
ኢያማስኖ ወኢይረክቦ ሠራቂ ድልዋኒክሙ ንበሩ ዘበላዕሉ  ሐልዩ ኀበ ሀሎ ክርስቶስ።
 
ሰላም:  ሰንበት ይእቲ ቅድስት ይእቲ ሰንበት ተዐቢ እምኵሉ ዕለት እስመ ሰንበትሰ
በእንተ ሰብእ ተፈጥረት ሰንበተ ሰንበታቲሁ ለውሉደሰብእ መድኃኒት ጽዮን ቅድስት
ሰላማዊት ታስተርኢ እምርኁቅ ከመማኅቶት።
Posted by on | Viewed 1216 | | Printout Print