The Eritrean St.mary tewhado orthodox church Oslo Norway More info.call +4746276789 or mail to info@orthodox1.com Church is open every sunday 06:00am-14:00pm

www.orthodox1.com


በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ ኣሜን!!  መፃጒዕ ራብዓይ ሰሙን ዓብዪ ጾም ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዓይነት ሕማም ዝነበሮምኣሕውይዎም ምዉታት ኣተንሲእዎም፡ ኩሉ ነናቱ መግለጺ እኳ እንተሃለዎ እቲ ኣብ ናይ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 እንረኽቦ ን 38 ዓመታት ዝተደንሰ መፃጉዕ ኣብ ዓራቱ ኾይኑ ምንቅስቓስ ናይቲ ማይ ዝጽበ ዝነበረ ከም መምሃሪ ይግለጽ። ን38 ዓመታት ዝሰንከለ ቀዲመሞ እናወረዱን እናተሓጸቡን ካብ ሕማሞም ይፍወሱ ነበሩ ንሱ ግን ተጸባዪ ስለ ዝኾነ ናይ ምድሓን ዕድል ኣይረኸበን ጎይታ ምስ መጽአ ግን ካብ ዝነበሮ ጸገም ነጻ ገበሮ።  ጎይታ ግን ብሓይሊ ንዓ ክትፍወስ ኣልካ ኢሉ ኣገዲዱ ኣይፈወሶን! ንሕና ውሉድና ሕጻናትብ ሓኪም ዝተኣዝዞም መድሃኒት ኣገዲድና ከም እንህቦም ዘይኮነስ ክትድሕን ዶ ትደልይ ኢኻ ኢሉ ብምሕታት ብድሌቱ እዩ ኣሕውይዎ።
  ንሕናኸ፧ ጎይታና ምሉእ ናጽነት ሂቡና እዩ! ኣገዲዱ እመኑኒ ተገዝኡሉይ ስገዱለይ ኣይበለናን! ንኣብነት '' ብ ህይወት ክትነብሩ ስጋይ ብልዑ ደመይ ስተዩ'' ኢሉና እምበር ኣየገደደናን!  ስለዝኾነ እቲ ኩሉ ከምቲ የርብሓኒ እዩ ዝበሎ ይገበር ኣሎብምግዳድ እንተዝኸውን ግን ፍልልዩ ከም ኣስራትን(ዕሽር) ቀረጽ መንግስትን ምስኮነ!! ጎይታና ኽኣ ክትፍወሱ ዶ ትደልዩ ኢኹም ኢሉ ፍቓደኛታት ምዃና ይሓተና ኣሎ! መልስና እንታይ እዩ፧ ንሓኪም ሕማምና ከም እንነግሮ ኣይኮነን፡ ጎይታ ሕማምና ይፈልጦ እዩ! መልስና ...

full article here >>
 

Posted by admin on 03/15/2020 | Viewed 1185 times
 
 ምኩራብ፦ ናይ ዮሐንስ ወንጌል 2፡12-ፍጻሜ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱ ክርስቶስ ናብ ቤት መቕደስ ከይዱ ዕዳጋ ቀይረሞ ምስጸንሕዎ ቤተይ ንኹሉ ቤት ጸሎት እዩ እናበለ ካብ ገመድ ጭጉራፍ ተቲዑ ከምዘባረሮም ይገልጸልና! ሎሚኸ ቤተክርስትያን ንኹሉ ቤትጸሎት ዲዩ፧ ኣብ ኣቢያተ ክርስትያን እንታይ ይካየድ ኣሎ፧ እቶም ኣባጊዐይ ጓስዩ ተባሂሎም መፍትሕ መንግስተ ሰማይ ዝተቐበሉ ገለ ድኹማት ካናትን ሰዓብቶም ዲያቆናትን እቲ ጸረ ሃይማኖት ዝኾነ ድኹም ኣተሓሳስበኦም ብወገንን ዘይምልከቶም ጎዳይ ፖለቲክን ብምእታው ምእመናን ዝፈላልዩን ቤተክርቲያን ዝኸፋፍሉን እቲ ቤተይ ንኹሉ ቤት ጸሎት እዩ ዝበለ ጎይታ ኣብ ወዲ ዓደይ፡ ውዲ ኣውራጃይ ወዘተ ክብሉ እንተኣርከቦምሲ እንታይ ክገብሮም እዩ፧ ጎይታና ካብ ህጻንነቱ ኣሳዲደሞ፡ ጸሪፈሞ፡ ኣላጊጸምሉ ክሳብ ናይ መስቀል ሞት ፈሪደሞ ክሉ እናኽኣለ ምስ ምሉእ ሓይሉ ተዓጊስዎም እዩ ሓሊፍዎ! ቤት መቕደሱ መናገዲ ገይረሞ ምስጸንሕ ዎ ግን ክዕገሶም ኣይክኣለን፡ ንስኹም ቤት መቕደስ ኢኽም ይብለና ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቱ፡ እሞ ነዚ ቤትመቕደስ እዚ ዘፍርስን ዝኸፋፍልን ደአ ዓስቡ እንታይ እዩ ክኸውን፧ ይሰውረና!
    እግዚኣብሔር ምሓሪ እዩ እናተባህለ ብዙሕ ነገራት ይፍጸም ኣሎ! እግዚኣብሔር ብልክዕ መሓሪ ኣምላኽ ...

full article here >>
 

Posted by admin on 03/08/2020 | Viewed 192 times
 
                                       
 

 ቅድስት:- " ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ቅዱሳን ኩኑ" ከምዝብለና ወላውን ቅዱሳን እንተዘይኮና ብቕዱስ መንፈስ ዝተሓጸርና ስለዝኾና ብመገዲ ቅድስና ክንመላለስ ንጋደል! ብፍላይ እዚ ቤተክርስትያን ዝፈላሊ ዘሎ ግብሪ እከይ ወጊድ ኢልና ቤተክርስትያንና ኣይንሕደግ፡ ንዘይእዘዝ ክትእዘዝ ድንቁርና እዩ! ካብ ቤት መቕደስ ዓሊኻ ቅድስና የሎን! ኣብ ሃይማኖት ክርስትና ትዕግስቲ ወሳኒ እዩ  እሞ ንኹሉ ብትዕግስቲ ክንሓልፎ ትዕግስቲ ይሃበና! እግዚኣብሔር ከኣ ንኹሉ ብግዚኡ ዝፍጽም እምበር ናትና ደገፍ  ምኽሪ ወይ ርእይቶ ዘድልዮ ኣይኮነን! እንተ ክኢልና እቲ ንሱ ዝጽበዮ ሓቢርና ብጸሎት ንለምኖ!!        
   ዓይነልቦናና ይኽፈተልና! ጾምና ብሰላም የፈጽመና!!
 

ግነዩ ለእግዚኣብሔር ወጸውዑ ስሞ ወንግርዎሙ ለአሕዛብ: ምግባሮ ሀቡ ስብሐተ
ለስሙ: አክብሩ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ ዝግቡ ለክሙ መዝገበ ዘበሰማያት ኀበ ፃፄ
ኢያማስኖ ወኢይረክቦ ሠራቂ ድልዋኒክሙ ንበሩ ዘበላዕሉ  ሐልዩ ኀበ ሀሎ ክርስቶስ።
 
ሰላም:  ሰንበት ይእቲ ቅድስት ይእቲ ሰንበት ተዐቢ እምኵሉ ዕለት እስመ ሰንበትሰ
በእንተ ሰብእ ተፈጥረት ሰንበተ ሰንበታቲሁ ለውሉደሰብእ መድኃኒት ጽዮን ቅድስት
ሰላማዊት ታስተርኢ እምርኁቅ ከመማኅቶት።
 

Posted by admin on 03/01/2020 | Viewed 1342 times
 
ዘወረደ ቀዳማይ ሰሙን ዓብዪ ጾም፣ ጾመ ኣርብዓ 
 በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!!  ጎይታናን ኣምላኽናንመድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታናን
ምእንተ ድሕነትናን ካብ ሰማየ ሰማያት ውሪዱ እንትርፎ ሓጥያት ካብ ምውላድ ክሳብ ሞት ተፈቲኑ ኣብ ሳልሳይ ምዓልቱ ተንስአ።
   እቲ ልዕሊ ኹሉን ኩሉ ብእኡ ኮነ ብዘይ ብእኡ ዝኾነ የልቦን ዝተብሃለሉ ፈጣሪ ናይ ክበሪ ስፍርኡ ገዲፉ ምውራዱን መከራ ምቕባሉን
እናዘከርና ንጅምሮ ዘሎና ጾም እግዚኣኣብሄር ይቀበለልና! ጸላእትኹም ኣፍቅሩ ከምዝበለና ንፍቕሪ ዓቢ ቦታ ሂብና ጾምና
ክንጅምር ቤተክርስትያና ትላቦ!!
           ብሰላም ናብ ትንሳኤኡ የብጽሓና!!
 
  ተቀነዩ ለእግዚኣብሔር በፍርሃት: ወተሐሰዩ ሎቱ በረዓድ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ለትውልደ ትውልድ ጽድቁ: 
ንህነሰ ሕዝቡ ባኡ ቅድሜሁ በተጋንዮ ወውስተ ኣእፃዲሁ በስብሐት እመንዎ እስመ ለ. ንጹም ጾመ ወናፍቅር ቢጸነ
ወንትፋቀር በበይናቲነ እስመ ለ. ኣክብሩ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ እስመ ሰንበትሰ በእንተሰብ ተፈጥረት እስመ ለ. ምሕረተ
መፍትሐ አሐሊ ለከ እዜምር ወእሌቡ ፍኖቶ ነጹሐ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ለትውልደትውልድ ጽድቁ ንህነሰ ሕዝቡ አባግዐ መርዔቱ።

ሰላም :  ይቤ እግዚኣብሔር ኣክብሩ ሰንበትየ ወእቀቡ ቃለ ሰላምየ ትርከቡ ሕይወተ ዘለዓለም።
 
ዘወረደ፡- ቀዳማይ ሰሙን ጾመ ኣርብዓ  ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 3፡16 እግዚኣብሔር ንወዱ በጃ ክሳብ ዝህብ ንዓልም ...

full article here >>
 

Posted by admin on 02/23/2020 | Viewed 1974 times
 
   16 ለካቲት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ን ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብጸሎታን ልመናኣን ምእንተ ድሕነት ደቂ ሰብ ቃል ኪዳን ዝኣተወላ መዓልቲ እያ! እግዚኣብሄር እንተ ሓርዩ ክቕይሩ ዝኽእል የሎን እግዚኣብሄር ዝሓረዮ ምሕራይ ክኣ ሕርየት እዩ! ቃል ዕሽነት ካብ እምነት ዝወጽኡ ሰሚዕና ከይንታለል ወይውን ኣብ ጥርጥር ከይንወድቕ ንጠንቀቕ!! 
      በረኸታ ናይ ቅድስቲ ድግል ማርያም ምስኩላትና ይኹን!!
16 ለካቲት 

Posted by admin on 02/22/2020 | Viewed 491 times
 

[Prev] 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 19 [Next]21-25 of 91