Print
June 20th martyr day
Jun 20, 2011 (Mon)
 
20th of June in memory to our martyrs, special day to the poeple
of Eritrea proud and peace to our martyrs.....Good bless our martyrs.
...................................................................
20.juni Martyrdagen den årlige markering for 20.juni, dagen da
vi samles for å hedre våre landsmenn som har kjempet i krigen
for Eritreas frigjøring, dette er viktig dag for alle Eritrier.
 
Postal Address:
Ceremony day well be in Oslo
Stålfjæra 20... 0975
Oslo Norway,
PLACE:
Ceremony day well be at the church address